clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1780 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.78 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.92 Tỷ
Diện tích:53.8 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²