clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:28.4 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:72 Tỷ
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.85 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:39 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.69 Tỷ
Diện tích:29 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.29 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:870 Triệu
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:870 Triệu
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:870 Triệu
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.9 Triệu/m²
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.1 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.9 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.80 Tỷ
Diện tích:134 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:167 Triệu/m²
Diện tích:582 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:168 Triệu/m²
Diện tích:311 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định