clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.9 Tỷ
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mức giá:720 Triệu
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:218 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.60 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.9 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.9 Tỷ
Diện tích:111 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.2 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:27.2 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:24 Tỷ
Diện tích:396 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:146 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:67 Tỷ
Diện tích:399 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.9 Tỷ
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.9 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:522 m²