clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:55 Triệu/m²
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.26 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Tỷ
Diện tích:172 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:55 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/m²
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:770 Triệu
Diện tích:6 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:33 Triệu/m²
Diện tích:235 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:101 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Triệu/m²
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:24 Triệu/m²
Diện tích:182 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.7 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.65 Tỷ
Diện tích:109 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:66.9 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.32 Tỷ
Diện tích:165 m²