clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:49 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:65 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:56.8 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:495 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:220 Triệu
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:103.34 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.93 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:38 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.43 Tỷ
Diện tích:71.2 m²