clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:125 Tỷ
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:89 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.88 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:198 m²