clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Tỷ
Diện tích:176 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:45 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:34 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:34.7 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:31.5 Tỷ
Diện tích:168 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:37 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:37 Tỷ
Diện tích:310 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.5 Tỷ
Diện tích:58.8 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:189 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:215 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:56 m²