clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.00 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.95 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.12 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.50 Tỷ
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.30 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.25 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.8 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:29.5 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.8 Tỷ
Diện tích:82.5 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:27.5 Tỷ
Diện tích:252 m²