clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:29 Triệu/tháng
Diện tích:129 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Triệu/tháng
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Triệu/tháng
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:51.3 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Triệu/tháng
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.2 Triệu/tháng
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:120 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:16 Triệu/tháng
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.2 Triệu/tháng
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.91 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.5 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:14.77 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²