clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:45 m²