clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:140 Triệu/tháng
Diện tích:590 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:100 Triệu/tháng
Diện tích:179 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:150 Triệu/tháng
Diện tích:590 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:180 Triệu/tháng
Diện tích:590 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:160 Triệu/tháng
Diện tích:590 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:155 Triệu/tháng
Diện tích:590 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:60 Triệu/tháng
Diện tích:187 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:135 Triệu/tháng
Diện tích:590 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.35 Tỷ/tháng
Diện tích:260 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:100 Triệu/tháng
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:129 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:28000.00 Tỷ/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:28000.00 Tỷ/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định