clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:48 Triệu/tháng
Diện tích:272 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:350 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:29 Triệu/tháng
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:27.5 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:36 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:28 Triệu/tháng
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:27 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:27 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:27 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:27 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:38 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:305 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Triệu/tháng
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:288 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:45 Triệu/tháng
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:36 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:38 Triệu/tháng
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:225.5 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:91 m²