clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Triệu/tháng
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:4 Triệu/tháng
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Triệu/tháng
Diện tích:18 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Triệu/tháng
Diện tích:18 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.2 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Triệu/tháng
Diện tích:20 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:2 Triệu/tháng
Diện tích:18 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.1 Triệu/tháng
Diện tích:20 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Triệu/tháng
Diện tích:20 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Triệu/tháng
Diện tích:22 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.7 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:81 m²