clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:138 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.5 Triệu/tháng
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:138 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:106 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Triệu/tháng
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:77 Triệu/tháng
Diện tích:500 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.10 Triệu/m²/tháng
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:94.5 Triệu/tháng
Diện tích:129 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:120000.00 Tỷ/tháng
Diện tích:150 m²