clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:69 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:106 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:110 Triệu/tháng
Diện tích:513 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:207 Triệu/tháng
Diện tích:228 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.5 Triệu/tháng
Diện tích:12 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.35 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:28 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:22 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:17 Triệu/tháng
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định