clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:6700000256 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4499999744 Tỷ
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:27900000256 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:5500000256 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:4000000000 Tỷ
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:2750000128 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:5299999744 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:4249999872 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:3420000000 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:11100000256 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2200000000 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:10300000256 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:3950000128 Tỷ
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:6.4 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:14.5 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:33 m²