clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.5 Tỷ
Diện tích:37.4 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.5 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.2 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.2 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.6 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hạ Long, Quảng Ninh
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.9 Tỷ
Diện tích:62.73 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.5 Tỷ
Diện tích:75.6 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:26 Tỷ
Diện tích:195 m²