clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:26.1 Tỷ
Diện tích:128 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6300 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:18.8 Tỷ
Diện tích:153 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.8 Tỷ
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.3 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.8 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.2 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Đức Hòa, Long An
Mức giá:5.4 Tỷ
Diện tích:1370 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.8 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:122 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.8 Tỷ
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:35 m²