clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.2 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:33 Tỷ
Diện tích:154 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.9 Tỷ
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.1 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:21 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.2 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:33 Tỷ
Diện tích:154 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:15.5 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.5 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:220 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.9 Tỷ
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:21 Tỷ
Diện tích:120 m²