clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:37 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:13.1 Tỷ
Diện tích:163 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:1.68 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:380 Tỷ
Diện tích:364 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:183 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.91 Tỷ
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:54 Triệu/m²
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²