clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:16 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:46 Tỷ
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:34 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:175 Tỷ
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:125 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:238 Tỷ
Diện tích:54 m²