clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:42 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:24.7 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.8 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:79 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:20.5 Tỷ
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Tỷ
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.7 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:86 Tỷ
Diện tích:171 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:16 Tỷ
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:21.5 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:117 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định