clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:3.89 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.35 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:16.8 Tỷ
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.6 Tỷ
Diện tích:26 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:26.9 Tỷ
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:61 Tỷ
Diện tích:139 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:29.5 Tỷ
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:8.9 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:50 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá:41 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:2.6 Tỷ
Diện tích:33 m²