clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7.5 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:5.00 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:7.85 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:24.00 Tỷ
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:6.35 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:7.8 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:6.35 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.35 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:29 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:14.00 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:8.8 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:5.95 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:13.65 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:120.5 m²