clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:146 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:67 Tỷ
Diện tích:399 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.9 Tỷ
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.9 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:522 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:23.5 Tỷ
Diện tích:420 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:204 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Tỷ
Diện tích:376 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:260 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:204 m²
Quận/Huyện: Quận 6, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:204 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:85 Tỷ
Diện tích:868 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.1 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.1 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.2 Tỷ
Diện tích:70 m²