clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.9 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.72 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:210 Tỷ
Diện tích:266 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Bình Thủy, Cần Thơ
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:4.9 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:13.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:13.5 Tỷ
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:14.2 Tỷ
Diện tích:70 m²