clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.5 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.7 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.5 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.7 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.1 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.9 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:24 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:14 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.8 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:14 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.8 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:69 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.3 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định