clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.92 Tỷ
Diện tích:53.8 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:69 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:117 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:117 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:149.2 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:53.8 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:117 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²