clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:190 Tỷ
Diện tích:408 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.25 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:47 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:4.45 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:3.33 Tỷ
Diện tích:27 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:116 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:3.33 Tỷ
Diện tích:27 m²