clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:204 m²
Quận/Huyện: Quận 6, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:204 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:85 Tỷ
Diện tích:868 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.1 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.1 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.2 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.6 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.9 Tỷ
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Quận 6, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.65 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:45.5 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:995 Triệu
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Tỷ
Diện tích:208 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:140 m²