clear
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.7 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:5.4 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hải Dương, Hải Dương
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.7 Tỷ
Diện tích:200 m²