clear
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:8.8 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:5.69 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:12.8 Tỷ
Diện tích:70 m²