clear
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:55 Triệu/m²
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.26 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đà Lạt, Lâm Đồng
Mức giá:29 Tỷ
Diện tích:1103 m²
Quận/Huyện: Đà Lạt, Lâm Đồng
Mức giá:6.2 Tỷ
Diện tích:355 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:60 m²