clear
Quận/Huyện: Cái Răng, Cần Thơ
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:18.3 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:35 m²