clear
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:35 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:16 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.9 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:56 m²