clear
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.75 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.75 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:60 m²