clear
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:35.2 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.9 Tỷ
Diện tích:58.5 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:23.5 Tỷ
Diện tích:98.19 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:49 Tỷ
Diện tích:80 m²