clear
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:70 Tỷ
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Tỷ
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định