clear
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:16.90 Tỷ
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:16.9 Tỷ
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:7.1 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.10 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:120.5 m²