clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:880 Triệu
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:132.95 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:800 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:41 Triệu/m²
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:49 m²
Quận/Huyện: Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.29 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.43 Tỷ
Diện tích:44 m²