clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:31.29 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:77.8 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:49.9 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.67 Tỷ
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:31 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:177 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:14 Tỷ
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định