clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:106 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.5 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Tỷ
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.8 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.8 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.7 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.5 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.5 Tỷ
Diện tích:130 m²