clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.2 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:37 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.63 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.63 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.63 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.63 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:625 m²
Quận/Huyện: Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mức giá:720 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:224 m²
Quận/Huyện: Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.99 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.99 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.99 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:114 m²