clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.3 Tỷ
Diện tích:198 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:56 Tỷ
Diện tích:317.75 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:34 Tỷ
Diện tích:270 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:121 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:151 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:43 Tỷ
Diện tích:476 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:42 Tỷ
Diện tích:400 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.60 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.80 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.00 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:56 m²