clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:820 Triệu
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.3 Tỷ
Diện tích:79.3 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:680 Triệu
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:825 Triệu
Diện tích:196 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.29 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:940 Triệu
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:440 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.60 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:475 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:119 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:218 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.56 Tỷ
Diện tích:216 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.35 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:56 m²