clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:749 Tỷ
Diện tích:114 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.60 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:42 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:200 Tỷ
Diện tích:204 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:75 Tỷ
Diện tích:114 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:72 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:230 Tỷ
Diện tích:434 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.95 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:230 Tỷ
Diện tích:434 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:35000.00 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.80 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:55 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:95 Tỷ
Diện tích:453 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:140 Tỷ
Diện tích:188 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:180 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.60 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:210 Tỷ
Diện tích:167 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:48 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:76 m²