clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:28.5 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:8999999488 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:6449999872 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:154999996416 Tỷ
Diện tích:1101 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8999999488 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:43000000512 Tỷ
Diện tích:203 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:5500000256 Tỷ
Diện tích:39 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:4899999744 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:2900000000 Tỷ
Diện tích:18 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:3000000000 Tỷ
Diện tích:18 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7200000000 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:8800000000 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:5100000256 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:21.9 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.9 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.8 Tỷ
Diện tích:91.7 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:40 m²