clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.30 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.9 Tỷ
Diện tích:109 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.45 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.50 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:123456792 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:55 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:4950 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.95 Tỷ
Diện tích:137 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:6950000128 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:6950000128 Tỷ
Diện tích:137 m²