clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Triệu/m²
Diện tích:182 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.65 Tỷ
Diện tích:109 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:66.9 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.32 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:79.1 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:425 Triệu
Diện tích:21 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:39 Triệu
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:415 Triệu
Diện tích:26 m²
Quận/Huyện: Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Mức giá:495 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:960 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:425 Triệu
Diện tích:26 m²
Quận/Huyện: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:60 m²