clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:31.5 Triệu/m²
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:504 Triệu
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:13.5 Triệu/m²
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7 Triệu/m²
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4.95 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:17.5 Triệu
Diện tích:1 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:610 Triệu
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:165 m²