clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:8 Triệu/m²
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7.5 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:12500 Triệu/m²
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7.5 Triệu/m²
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:84.5 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:445 Triệu
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:1.98 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:445 Triệu
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:2.80 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Phúc Yên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:6.6 Tỷ
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7.7 Triệu/m²
Diện tích:60 m²