clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:980 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:590 Triệu
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:2.6 Tỷ
Diện tích:297 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:15 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.29 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:21 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:88 m²