clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:89 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:678 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.72 Tỷ
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13.5 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:11.5 Triệu/m²
Diện tích:114 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.45 Tỷ
Diện tích:238 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:590 Triệu
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:520 Triệu
Diện tích:97.5 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:9 Triệu/m²
Diện tích:1536 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:980 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:306 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:678 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:14 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định