clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Triệu/m²
Diện tích:412 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:84.1 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:288 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:480 Triệu
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:4 Triệu/m²
Diện tích:230 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:5.45 Tỷ
Diện tích:143 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:38 Triệu/m²
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:138 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:47 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:28 Triệu/m²
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:75 m²