clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:25 Triệu/m²
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:720 Triệu
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:17 Triệu/m²
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:136 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:37 Triệu/m²
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:6.5 Triệu/m²
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:40 m²