clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.45 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.79 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:52.5 Triệu/m²
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.39 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:102 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:8.2 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.45 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:12.8 Tỷ
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.45 Tỷ
Diện tích:37.6 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.75 Tỷ
Diện tích:65 m²