clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:12 Triệu/m²
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:41.5 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:480 Triệu
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:44 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:75 Triệu/m²
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:25.5 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:25 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:7.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²