clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:50.2 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:6.5 Triệu/m²
Diện tích:224.7 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13.5 Triệu/m²
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:11 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:11 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:20 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:33.5 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:33 Triệu/m²
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:54.18 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13.5 Triệu/m²
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:14 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:8 Triệu/m²
Diện tích:102 m²