clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.29 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:70.8 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.48 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:32.2 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:32.2 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.32 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:66.5 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:912 Triệu
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:770 Triệu
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:55 Triệu/m²
Diện tích:95.5 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.1 Tỷ
Diện tích:78 m²