clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:35 Triệu
Diện tích:425 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:7.4 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.22 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:17 Tỷ
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:995 Triệu
Diện tích:60.2 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:29 Triệu/m²
Diện tích:75.2 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:22 Triệu/m²
Diện tích:101 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:3.7 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Triệu/m²
Diện tích:270 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:288 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Triệu/m²
Diện tích:412 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:84.1 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:288 m²