clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.73 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:485 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:485 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:48.5 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:14 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:45 Tỷ
Diện tích:678 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu
Diện tích:100 m²