clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:306 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:2200 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:4.5 Triệu/m²
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:10.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:8 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:270 Triệu
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:9.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:109 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7 Triệu/m²
Diện tích:424 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:90 m²