clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.35 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.1 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.18 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.65 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:6.95 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.75 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:115 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:6.6 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:41 m²