clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:95 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:181 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:17.8 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:38 Triệu/m²
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:36 Triệu/m²
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:16.7 Tỷ
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:40.5 Triệu/m²
Diện tích:148.8 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6.4 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:10.7 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:7.34 Tỷ
Diện tích:208 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:25 Triệu/m²
Diện tích:220 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:37 m²