clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.00 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.50 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.80 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.60 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:54 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.95 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7.6 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.9 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6.9 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:47 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6.7 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:28 m²