clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:6.9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:8.7 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:5.4 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:8.6 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:7.3 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:120.5 m²