clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:22 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.93 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Gia Lâm, Hà Nội
Mức giá:43.5 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.69 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Gia Lâm, Hà Nội
Mức giá:1370000.00 Tỷ
Diện tích:33.5 m²
Quận/Huyện: Gia Lâm, Hà Nội
Mức giá:38 Triệu/m²
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:43.5 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:33 m²