clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:9.2 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:34 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.98 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Hoài Đức, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:223 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:14 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:9.2 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hoài Đức, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:79 m²
Quận/Huyện: Hoài Đức, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:79 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:65 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:7.8 Tỷ
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:51 m²