clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.35 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:5299 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:4.95 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:36 m²