clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:13.1 Tỷ
Diện tích:163 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:1.68 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:69 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1.82 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1.82 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1.82 Tỷ
Diện tích:33 m²