clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:39 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:8.25 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:4.45 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:1.45 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:8.6 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:31.5 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:8.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:13.8 Tỷ
Diện tích:80 m²