clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:66 Tỷ
Diện tích:185 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.25 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá:11.5 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:7.8 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.82 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:17.9 Tỷ
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:7.8 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:10.6 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:13.5 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:9.8 Tỷ
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:33.5 Tỷ
Diện tích:155 m²