clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá:10.6 Tỷ
Diện tích:23 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:46.3 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:21 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:68 Tỷ
Diện tích:136 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:120.5 m²