clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:27 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá:1000 Triệu/m²
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:26 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:13.8 Tỷ
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:15.2 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:15.8 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:10.4 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4400000000 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:17.5 Tỷ
Diện tích:175 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:14.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.47 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.6 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.30 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:14 Tỷ
Diện tích:40 m²