clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:5.95 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7.3 Tỷ
Diện tích:89 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:5.35 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:3.65 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.08 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:10.8 Tỷ
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:10.3 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:55 m²