clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:8.2 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:6.9 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7.1 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.65 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.65 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:6.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định