clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:450 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:690 Triệu
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:32 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:32 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:67 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:35 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:175 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:19000000 Triệu/m²
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:19000000 Triệu/m²
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:399 Triệu
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:67 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:2100.00 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:5700 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:670 Triệu
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:620 Triệu
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:520 Triệu
Diện tích:210 m²