clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:390 Triệu
Diện tích:390 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:6.6 Triệu/m²
Diện tích:480 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:546 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:269 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:480 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:225 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:219 Triệu
Diện tích:525 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:279 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:269 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:710 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:44 m²