clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:630 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.40 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.40 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:2.2 Triệu/m²
Diện tích:2579 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:400 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:339 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:379 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:779 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:680 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:617 Triệu
Diện tích:37.66 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:395 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:40 Tỷ
Diện tích:9000 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:379 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định