clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:330 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:330 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:200 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:260 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:380 Triệu
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:395 Triệu
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:280 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:220 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:330 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:255 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:360 Triệu
Diện tích:720 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:258 Triệu
Diện tích:780 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:430 Triệu
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:725 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:720 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:358 Triệu
Diện tích:900 m²