clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:2.56 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.38 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.42 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:2.12 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:120 m²