clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:405 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:280 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:412 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.8 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:412 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:405 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.8 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:2.2 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²