clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:198 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:168 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:980 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:839 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:17 Tỷ
Diện tích:11700 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:6.30 Tỷ
Diện tích:790 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:439 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:498 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:2.50 Tỷ
Diện tích:177 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:216 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:200 m²