clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:680 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:680 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:680 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:380 Triệu
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:255 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:780 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:53 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:668 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:780 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:150 m²