clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:420 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:144 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:335 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:3.44 Tỷ
Diện tích:222 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:420 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.7 Triệu/m²
Diện tích:30000 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.82 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:12.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:1.49 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:12.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²