clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:370 Triệu
Diện tích:900 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:230 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:370 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:400 Triệu
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:335 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:400 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:490 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:810 Triệu
Diện tích:350 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:280 Triệu
Diện tích:1800 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:362 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:285 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:510 Triệu
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:328 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:359 Triệu
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:1.80 Tỷ
Diện tích:300 m²