clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:360 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:695 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:645 Triệu
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:625 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:2.1 Triệu/m²
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:220 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:2 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:270 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:210 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:250 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.20 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:162.5 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:230 Triệu
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:870 Triệu
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:870 Triệu
Diện tích:56 m²