clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:510 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:310 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:220 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:3766 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:3.05 Tỷ
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.40 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:750 Triệu
Diện tích:132 m²