clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:399 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:885 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.48 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:930 Triệu
Diện tích:420 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:790 Triệu
Diện tích:325 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:790 Triệu
Diện tích:32.5 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:738 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:790 Triệu
Diện tích:325 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:420 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:1.67 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:970 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:610 Triệu
Diện tích:70 m²