clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:142 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:195 Triệu/m²
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:45 Tỷ
Diện tích:175 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:23 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:95 Tỷ
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:26 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:27 Tỷ
Diện tích:270 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:26 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:27.5 Tỷ
Diện tích:280 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:120.5 m²