clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:5.6 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đông Anh, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/m²
Diện tích:58.6 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:5.9 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Đông Anh, Hà Nội
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.75 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.78 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.10 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.10 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.05 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:86 Triệu/m²
Diện tích:54.6 m²