clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:1.90 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.75 Tỷ
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.35 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:23.5 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:21 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:3.80 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.30 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3.85 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá:9.60 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:39 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:3.20 Tỷ
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.65 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:2.05 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:2.68 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:5.80 Tỷ
Diện tích:42 m²