clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:640 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:799 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:265 Tỷ
Diện tích:18515 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:230 Triệu
Diện tích:900 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:900 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:310 Triệu
Diện tích:900 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:285 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:520 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:150 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:270 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:300 m²