clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:449 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:449 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:150 Triệu
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:150 Triệu
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:31 Triệu
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:350000.00 Tỷ
Diện tích:1000 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:725 Triệu
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:400 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:695 Triệu
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Dầu Tiếng, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dầu Tiếng, Bình Dương
Mức giá:380 Triệu
Diện tích:1000 m²
Quận/Huyện: Dầu Tiếng, Bình Dương
Mức giá:3.80 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dầu Tiếng, Bình Dương
Mức giá:380 Triệu
Diện tích:Không xác định