clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Phạm Hùng

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:31 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:45.91 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:29 Triệu/m²
Diện tích:133 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:151 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:43.5 Triệu/m²
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:235 Triệu/m²
Diện tích:127 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:44.5 Triệu/m²
Diện tích:107 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:107 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:44 Triệu/m²
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:5.15 Tỷ
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:44 Triệu/m²
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:5.15 Tỷ
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:25.5 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:94.3 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:29.5 Triệu
Diện tích:70 m²