clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Phạm Hùng

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:29 Triệu/m²
Diện tích:133 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:151 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.95 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:22.5 Triệu/m²
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:23 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:24 Triệu/m²
Diện tích:123 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:25.5 Triệu/m²
Diện tích:142 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:92 Triệu/m²
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:28 Triệu/m²
Diện tích:66.8 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:90.29 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:127 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:65 m²