clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Phạm Hùng

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:920 Triệu
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15000 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15000 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15500 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15000 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:23.5 Triệu
Diện tích:127 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:29 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:66.4 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:870 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/m²
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:560 Triệu
Diện tích:27 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15000 Triệu/m²
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:66.4 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:26.5 Triệu/m²
Diện tích:94.3 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:86 m²