clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:38.4 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:5400000000 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:44.4 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thăng Bình, Quảng Nam
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:106 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:5400000000 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:5400000000 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:44.2 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.20 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:5400000000 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.10 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.80 Tỷ
Diện tích:40 m²