clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.45 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13000000 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:12000000 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1470000.00 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.45 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:15000000 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.45 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:14.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:4.15 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:4150000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2.05 Tỷ
Diện tích:88 m²