clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.5 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.5 Triệu/tháng
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:122 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Triệu/tháng
Diện tích:87 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:91 m²