clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:67 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định