clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:17 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:300 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:8.5 Triệu/tháng
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:318 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:283.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:252 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:20 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:8.5 Triệu/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:1 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:1 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:91 m²