clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:38 Triệu/tháng
Diện tích:103.5 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:108.1 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:30 Triệu/tháng
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:38 Triệu/tháng
Diện tích:92.4 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:100.8 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:35 Triệu/tháng
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:45 Triệu/tháng
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:45 Triệu/tháng
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Triệu/tháng
Diện tích:151 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:46 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:91 m²