clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:260 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:20 Triệu/tháng
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:20 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:45 Triệu/tháng
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:32 Triệu/tháng
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Triệu/tháng
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:30 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:14.77 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:46 Triệu/tháng
Diện tích:50 m²