clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:18 Triệu/tháng
Diện tích:162 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:16 Triệu/tháng
Diện tích:162 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:19 Triệu/tháng
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:181 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:116 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:16 Triệu/tháng
Diện tích:153 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:18 Triệu/tháng
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:160 m²