clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:8.5 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:21 Triệu/tháng
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:17 Triệu/tháng
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:12.5 Triệu/tháng
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:35 Triệu/tháng
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:15 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:550 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:210 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:150 m²