clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:62.34 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:22 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:58.8 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:60 Triệu/tháng
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:73.5 Triệu/tháng
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:94.5 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:73.5 Triệu/tháng
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:35 Triệu/tháng
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Đà Lạt, Lâm Đồng
Mức giá:16 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:73.5 Triệu/tháng
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:105 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:26.71 Triệu/tháng
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:28.94 Triệu/tháng
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:33.39 Triệu/tháng
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.7 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:60 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²