clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:283.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:210 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:17 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:24 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:17 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:251 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:1 Triệu/tháng
Diện tích:10 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:280 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:270 Nghìn/m²/tháng
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định