clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:45 Triệu/tháng
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:66.84 Triệu/tháng
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:55.7 Triệu/tháng
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:55.7 Triệu/tháng
Diện tích:93.6 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:43 Triệu/tháng
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:77.98 Triệu/tháng
Diện tích:136.8 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:66.84 Triệu/tháng
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:62.38 Triệu/tháng
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:89.12 Triệu/tháng
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:60 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:80 Triệu/tháng
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Triệu/tháng
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/tháng
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:20 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định