clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:17 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Triệu/tháng
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Triệu/tháng
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 11, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 6, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định