clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Triệu/tháng
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:11.5 Triệu/tháng
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Triệu/tháng
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Triệu/tháng
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.5 Triệu/tháng
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Triệu/tháng
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Quận 4, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Triệu/tháng
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.5 Triệu/tháng
Diện tích:67 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5 Triệu/tháng
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:8 Triệu/tháng
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:13 Triệu/tháng
Diện tích:96 m²