clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Triệu/tháng
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:65 Triệu/tháng
Diện tích:175 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Triệu/tháng
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:31.5 Triệu/tháng
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Triệu/tháng
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5 Triệu/tháng
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:33.6 Triệu/tháng
Diện tích:142 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.5 Triệu/tháng
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:5 Triệu/tháng
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:22.27 Triệu/tháng
Diện tích:122 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:24.49 Triệu/tháng
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Quận 12, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Triệu/tháng
Diện tích:66 m²