clear

Nhà đất cho thuê Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:25 Triệu/tháng
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:22 Triệu/tháng
Diện tích:143 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:14 Triệu/tháng
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:20 Triệu/tháng
Diện tích:143 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:22 Triệu/tháng
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:23 Triệu/tháng
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:15 Triệu/tháng
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:20 Triệu/tháng
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:16 Triệu/tháng
Diện tích:55 m²