clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:880 Triệu
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Tỷ
Diện tích:180.5 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:495 m²
Quận/Huyện: Đức Hòa, Long An
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:25.5 Tỷ
Diện tích:275 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:120.5 m²