clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:33 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.8 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.8 Tỷ
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:14.5 Tỷ
Diện tích:128.1 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:16 Tỷ
Diện tích:149.1 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 8, Hồ Chí Minh
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:56 m²