clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.7 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.3 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:16.8 Tỷ
Diện tích:100.8 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:158.4 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.3 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:26 Tỷ
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:18.7 Tỷ
Diện tích:40.8 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:162 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:50 Tỷ
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.50 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:82 m²