clear

Nhà đất bán Tại Việt Nam

Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.8 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.7 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.9 Tỷ
Diện tích:82.5 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.8 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.6 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.8 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:52.5 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.2 Tỷ
Diện tích:58.8 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.3 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.8 Tỷ
Diện tích:49 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.8 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:13.8 Tỷ
Diện tích:49 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.3 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.8 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Quận 10, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:56 m²