clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Tỷ
Diện tích:180.5 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:210 Tỷ
Diện tích:266 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:190 Tỷ
Diện tích:408 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:116 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.65 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:208 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:11 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:21 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.68 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.85 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:140 Tỷ
Diện tích:440 m²
Quận/Huyện: Quận 3, Hồ Chí Minh
Mức giá:87.8 Tỷ
Diện tích:157.4 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Quận 5, Hồ Chí Minh
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:495 m²