clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Củ Chi, Hồ Chí Minh
Mức giá:570 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.5 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.4 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.6 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:17.9 Tỷ
Diện tích:73.8 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.4 Tỷ
Diện tích:51.7 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:8.6 Tỷ
Diện tích:84.6 m²
Quận/Huyện: Quận 7, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:133 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.1 Tỷ
Diện tích:81.6 m²
Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:12.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.3 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.00 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.3 Tỷ
Diện tích:50.6 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:132 m²