clear

Nhà đất bán Tại Hồ Chí Minh

Quận/Huyện: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá:37 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mức giá:380 Tỷ
Diện tích:364 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:183 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.91 Tỷ
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:54 Triệu/m²
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:183 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:143.7 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:52 m²