clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.73 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:55.46 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:40 Triệu/m²
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:2.25 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:21 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:17.5 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:185 Triệu/m²
Diện tích:222 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:55 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7 Trăm nghìn/m²
Diện tích:120000 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:64 m²