clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:700 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:12 Triệu/m²
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu/m²
Diện tích:500 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:8.5 Triệu/m²
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Triệu/m²
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:480 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:375 Triệu
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:12.5 Triệu/m²
Diện tích:125 m²