clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.80 Tỷ
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.80 Tỷ
Diện tích:81 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.79 Tỷ
Diện tích:47 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:23 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:880 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:31 Tỷ
Diện tích:142 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:12 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:670 Triệu
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:104 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:90 m²