clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:55 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:1.37 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:3.33 Tỷ
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:6.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:42 Triệu/m²
Diện tích:119 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:840 Triệu
Diện tích:159 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:11.3 Triệu/m²
Diện tích:114 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:98.5 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:12.7 Triệu/m²
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:600 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:430 Triệu
Diện tích:116 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:290 Triệu
Diện tích:100 m²