clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13.5 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:11.5 Triệu/m²
Diện tích:114 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:480 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:541 Triệu
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.25 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.98 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:42 Triệu/m²
Diện tích:119 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.6 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu
Diện tích:1 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:40 Triệu/m²
Diện tích:240 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:26 Triệu/m²
Diện tích:55.46 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:364 Triệu
Diện tích:45 m²