clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:1.05 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:31 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:1.32 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:430 Triệu
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:820 Triệu
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:960 Triệu
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:760 Triệu
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:16.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.72 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:40 m²