clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.50 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.50 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:790 Triệu
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:7.5 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:63.5 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:530 Triệu
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:500 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:980 Triệu
Diện tích:115 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:58 m²