clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:490 Triệu
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:8 Triệu/m²
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:52 Triệu/m²
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:5 Triệu/m²
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Dương Kinh, Hải Phòng
Mức giá:3 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Dương Kinh, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:199 m²
Quận/Huyện: Dương Kinh, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Triệu/m²
Diện tích:202 m²
Quận/Huyện: Dương Kinh, Hải Phòng
Mức giá:3 Triệu/m²
Diện tích:199 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:100 m²