clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5.1 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Triệu
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:26.5 Triệu/m²
Diện tích:83 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:31 Tỷ
Diện tích:142 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.78 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.30 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:23500 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:880 Triệu
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:880 Triệu
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.30 Tỷ
Diện tích:30 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.73 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.12 Tỷ
Diện tích:40 m²