clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:10.5 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:9.8 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:360 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:360 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:360 Triệu
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: An Lão, Hải Phòng
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:24 Triệu/m²
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:390 Triệu
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:20 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:930 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.47 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:43.5 Triệu/m²
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:44 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:105 m²