clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:38 Triệu/m²
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:185 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:67.5 Triệu/m²
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1000000000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1000000000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1000000000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1000000000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1000000000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:13 Triệu
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:13 Triệu
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:13 Triệu
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:1450 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:12.5 Triệu/m²
Diện tích:51.8 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:710 Triệu
Diện tích:61.5 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định