clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.98 Tỷ
Diện tích:103 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.49 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.55 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:814 Triệu
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:3.20 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:2.66 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.25 Tỷ
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.20 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.90 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:4.05 Tỷ
Diện tích:80.5 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.90 Tỷ
Diện tích:44 m²