clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:10 Triệu
Diện tích:1 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.55 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.95 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:10.5 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:22 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:364 Triệu
Diện tích:45 m²