clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:86 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:5.2 Triệu/m²
Diện tích:350 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:12 Triệu/m²
Diện tích:138 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:6 Triệu/m²
Diện tích:62.5 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:435 Triệu
Diện tích:69 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:28 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:12.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:4.35 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:820 Triệu
Diện tích:Không xác định