clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:44 Triệu/m²
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:2.49 Tỷ
Diện tích:103 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:677 Triệu
Diện tích:785 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:2.62 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:4.9 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:7.5 Triệu
Diện tích:342.6 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:7.5 Triệu/m²
Diện tích:342 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:87 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:8.8 Triệu/m²
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:12.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:930 Triệu
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:3000000 Triệu/m²
Diện tích:374 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:7500000 Triệu/m²
Diện tích:477 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:400 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:6.5 Triệu/m²
Diện tích:480 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:560 Triệu
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: Đồ Sơn, Hải Phòng
Mức giá:2.7 Triệu
Diện tích:496 m²
Quận/Huyện: Dương Kinh, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:150 m²