clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.32 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:46.5 Triệu/m²
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:87 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.18 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:38.5 Triệu/m²
Diện tích:115.5 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:66.6 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:20 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:1.83 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:195 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:100 m²