clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:8.5 Triệu/m²
Diện tích:218 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.44 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:690 Triệu
Diện tích:52.5 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cát Hải, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:62.5 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:330 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:480 Triệu
Diện tích:66 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:660 Triệu
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:14 Triệu/m²
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:68 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:420 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:62 m²