clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Kiến An, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:12 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.16 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.08 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.52 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:854 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:542.3 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:940 Triệu
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:3600 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:100 m²