clear

Nhà đất bán Tại Hải Phòng

Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.48 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.6 Tỷ
Diện tích:166 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.79 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Hồng Bàng, Hải Phòng
Mức giá:8.35 Tỷ
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: An Dương, Hải Phòng
Mức giá:1.58 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngô Quyền, Hải Phòng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Lê Chân, Hải Phòng
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:45.4 m²
Quận/Huyện: Hải An, Hải Phòng
Mức giá:620000.00 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mức giá:2 Triệu/m²
Diện tích:2000000 m²