clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:34.5 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:33 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:31 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:36 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:34 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:7 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:32 m²
Quận/Huyện: Thanh Trì, Hà Nội
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định