clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.55 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:26.5 Triệu/m²
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:25 Triệu/m²
Diện tích:67.5 m²
Quận/Huyện: Hoài Đức, Hà Nội
Mức giá:20 Triệu/m²
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:12.6 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:5.1 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Tây Hồ, Hà Nội
Mức giá:3.55 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:33 m²