clear

Nhà đất bán Tại Hà Nội

Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:6.40 Tỷ
Diện tích:42 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:20 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:3.30 Tỷ
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:5.75 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Ba Đình, Hà Nội
Mức giá:5.75 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Đống Đa, Hà Nội
Mức giá:6.50 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:6.50 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:38 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:4.80 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:21.5 Tỷ
Diện tích:290 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Hà Đông, Hà Nội
Mức giá:1.70 Tỷ
Diện tích:28 m²
Quận/Huyện: Cầu Giấy, Hà Nội
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:57 m²
Quận/Huyện: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mức giá:1.70 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Thanh Xuân, Hà Nội
Mức giá:2.50 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:37 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:31 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Long Biên, Hà Nội
Mức giá:48 Tỷ
Diện tích:60 m²