clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:590 Tỷ
Diện tích:12364 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:590 Tỷ
Diện tích:12364 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:20 Tỷ
Diện tích:106 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:500 Tỷ
Diện tích:2735 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.65 Tỷ
Diện tích:57.3 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:98 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.27 Tỷ
Diện tích:42.75 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:1.67 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:81.3 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:56 m²