clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.71 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.59 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.59 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.87 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²