clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:7.9 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:90 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:9.3 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:16.2 Tỷ
Diện tích:416 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:165 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²