clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:59 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:50 m²