clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:10000 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:12.9 Tỷ
Diện tích:87.3 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:34 Triệu/m²
Diện tích:455.6 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:153 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:23 Triệu/m²
Diện tích:756 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:383 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:323.3 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:184.61 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:265 Triệu/m²
Diện tích:741.2 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:292.3 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:375 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:91 Triệu/m²
Diện tích:1262 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:333.6 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:165.6 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:190.8 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:995.1 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:166 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:200 m²