clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:6.95 Tỷ
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:780 Tỷ
Diện tích:1916 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:46 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.05 Tỷ
Diện tích:77 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.35 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:9 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:8.7 Tỷ
Diện tích:81.7 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:9 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:9.5 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:21 Triệu/m²
Diện tích:375 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:900 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.25 Tỷ
Diện tích:361.39 m²