clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.76 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:9 Tỷ
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:20 Triệu/m²
Diện tích:375 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:18.5 Triệu/m²
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:136 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.8 Tỷ
Diện tích:41 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Triệu/m²
Diện tích:136 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:11.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:11.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:11.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²