clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:120 Triệu
Diện tích:3 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:8 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.39 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:245 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:17.5 Tỷ
Diện tích:195 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:1.84 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:11.7 Tỷ
Diện tích:155.9 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:38.5 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:8.8 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:5.9 Tỷ
Diện tích:93.7 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.79 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:4.9 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:27 Tỷ
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:148 m²