clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:107.5 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:185 Triệu
Diện tích:1 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:970 Triệu
Diện tích:123.75 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.03 Tỷ
Diện tích:134.75 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:960 Triệu
Diện tích:123.75 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:45 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.15 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:573 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:573 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:570 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:202 m²