clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.87 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:61.1 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.95 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:700 Triệu
Diện tích:61.1 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:212 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:29 Triệu/m²
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định