clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:38 Triệu/m²
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:24 Tỷ
Diện tích:223 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:47 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.59 Tỷ
Diện tích:65.4 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2050000000 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:60.4 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.55 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:77.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:148 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:5.4 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:5.45 Tỷ
Diện tích:81 m²