clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:107.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:108.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.9 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:106.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định