clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:58 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:69.75 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:1.72 Tỷ
Diện tích:40 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:107.5 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:24.25 Tỷ
Diện tích:539 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:223.2 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:352 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:212.8 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:65 Triệu
Diện tích:25 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:5.9 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:5.9 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:105 m²