clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15.5 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:136.3 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:12.5 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:167 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:167 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:3.75 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.6 Tỷ
Diện tích:103.2 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.1 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:73.8 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:78.6 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:54 m²