clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:18.7 Tỷ
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:18.7 Tỷ
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:350 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:67 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:58 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:27 Triệu/m²
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:54 m²