clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:31.5 Triệu/m²
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:820 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.15 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:990 Triệu
Diện tích:92.5 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.27 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:11.68 Tỷ
Diện tích:333.8 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:11.8 Triệu/m²
Diện tích:420 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:138 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:12 Triệu/m²
Diện tích:131 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:55 Tỷ
Diện tích:264 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:25 Triệu/m²
Diện tích:444.9 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định