clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.78 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:6.7 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:17 Triệu/m²
Diện tích:151 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định