clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:2497 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:43 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:64 Triệu/m²
Diện tích:143.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.22 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:2.14 Tỷ
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:400 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:190 Triệu/m²
Diện tích:2700 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.5 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:3.09 Tỷ
Diện tích:94.5 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.9 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:16 Triệu/m²
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:7.5 Tỷ
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:194.5 m²