clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:6.30 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.65 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:7.9 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:770 Triệu
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:95 Tỷ
Diện tích:500 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:6.9 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.1 Tỷ
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.07 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:135 Tỷ
Diện tích:550 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:202 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:3000 m²