clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:99 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:102 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.15 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²