clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:35 Triệu/m²
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:345 Triệu/m²
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:125 Triệu
Diện tích:106 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:13 Tỷ
Diện tích:218 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:4.9 Tỷ
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:279 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:1.43 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:7.5 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:876 Triệu
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4950 Tỷ
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:54 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:8 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:456 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:65 Triệu/m²
Diện tích:681 m²