clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:1.65 Tỷ
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.22 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.2 Triệu
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8 Triệu/m²
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:12 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:6.4 Tỷ
Diện tích:112.5 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:112 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:6.2 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:16.5 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:24 Tỷ
Diện tích:250 m²