clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:Thỏa thuận
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:39 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:192 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:145 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.4 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:105 m²