clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:24 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:24 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:125 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:15 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:44 Tỷ
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3697680 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4.3 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:90 Triệu/m²
Diện tích:392.8 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:90 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.7 Tỷ
Diện tích:107.8 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:162 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:4.5 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:5 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:100 m²