clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:2.3 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:140 Tỷ
Diện tích:609 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:9 Triệu/m²
Diện tích:397 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:250 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2.06 Tỷ
Diện tích:45.1 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:23 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.98 Tỷ
Diện tích:80 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:1.98 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:60 Triệu/m²
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:30 Triệu/m²
Diện tích:120 m²