clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:590 Tỷ
Diện tích:12364 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:590 Tỷ
Diện tích:12364 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:500 Tỷ
Diện tích:2735 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:57 Tỷ
Diện tích:126 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:4.7 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:1.35 Tỷ
Diện tích:35 m²
Quận/Huyện: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mức giá:2.70 Tỷ
Diện tích:92.5 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:1.39 Tỷ
Diện tích:152 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2.85 Tỷ
Diện tích:63.3 m²
Quận/Huyện: Thanh Khê, Đà Nẵng
Mức giá:2.99 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:5.35 Tỷ
Diện tích:108 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:12.00 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:18.50 Tỷ
Diện tích:413 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:6.15 Tỷ
Diện tích:78 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:5.70 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:12.00 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:12.00 Tỷ
Diện tích:216 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:8.00 Tỷ
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:4.80 Tỷ
Diện tích:52 m²