clear

Nhà đất bán Tại Đà Nẵng

Quận/Huyện: Sơn Trà, Đà Nẵng
Mức giá:5.7 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:4.8 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:28 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:28 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:14.7 Triệu/m²
Diện tích:124 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:14.7 Triệu/m²
Diện tích:115.7 m²
Quận/Huyện: Hòa Vang, Đà Nẵng
Mức giá:1 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:130 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:13.6 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mức giá:28 Tỷ
Diện tích:84 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2.65 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2600 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:10.00 Tỷ
Diện tích:1000 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:5900 Tỷ
Diện tích:133 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:3750 Tỷ
Diện tích:70 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:4200 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:4000 Tỷ
Diện tích:45 m²
Quận/Huyện: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mức giá:2600 Tỷ
Diện tích:62 m²
Quận/Huyện: Hải Châu, Đà Nẵng
Mức giá:2850 Tỷ
Diện tích:70 m²