clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:29 Tỷ
Diện tích:17000 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:29 Tỷ
Diện tích:1700 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:1.5 Triệu/m²
Diện tích:618 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:600 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:270 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:16.5 Triệu/m²
Diện tích:3875 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:16.5 Triệu/m²
Diện tích:5575 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:990 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:77.5 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:630 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:279 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.57 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:460 Triệu
Diện tích:50 m²