clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:580 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:500 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:425 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:450 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:610 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:48 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:9.5 Triệu/m²
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:156 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.58 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:100 m²