clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:540000.00 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:650000.00 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:18 Triệu/m²
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:540000.00 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:525000.00 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:800 Triệu
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:680000.00 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:950 Triệu
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:590 Triệu
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:2 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:700 Tỷ
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:450 m²
Quận/Huyện: Tân Uyên, Bình Dương
Mức giá:550 Triệu
Diện tích:900 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:1.1 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:850 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:1.19 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bàu Bàng, Bình Dương
Mức giá:1.25 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.2 Tỷ
Diện tích:150 m²