clear

Nhà đất bán Tại Bình Dương

Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:350000.00 Tỷ
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Dĩ An, Bình Dương
Mức giá:290 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:194 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:630 Triệu
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:902 Triệu
Diện tích:320 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:175 Triệu
Diện tích:75 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:3.5 Tỷ
Diện tích:525 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:142 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:3.1 Tỷ
Diện tích:385 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:4.45 Tỷ
Diện tích:508 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:990 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:77.5 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:52 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:650 Triệu
Diện tích:100 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:610 Triệu
Diện tích:360 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:279 Triệu
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mức giá:320 Triệu
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:1.57 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Bến Cát, Bình Dương
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:300 m²
Quận/Huyện: Thuận An, Bình Dương
Mức giá:460 Triệu
Diện tích:50 m²