clear

Bán nhà biệt thự, liền kề Tại Đường Tố Hữu

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:106 Triệu/m²
Diện tích:133 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:78 Triệu/m²
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:80 Triệu/m²
Diện tích:195 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:9.6 Tỷ
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:123 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:119 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:95 Triệu/m²
Diện tích:241 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:14 Tỷ
Diện tích:173 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:13.2 Tỷ
Diện tích:132 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:15.6 Tỷ
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:96.5 Triệu
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:105 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:12.6 Tỷ
Diện tích:147 m²