clear

Bán nhà biệt thự, liền kề Tại Đường Tố Hữu

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:80 Triệu/m²
Diện tích:195 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:78 Triệu/m²
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:90 Triệu/m²
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:20 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.8 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:330 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:72 Triệu/m²
Diện tích:129 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:130 Triệu/m²
Diện tích:80.08 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:105 Triệu/m²
Diện tích:150 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:18 Tỷ
Diện tích:107 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:200 m²