clear

Bán nhà biệt thự, liền kề Tại Đường Tố Hữu

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.8 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:330 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:72 Triệu/m²
Diện tích:129 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:130 Triệu/m²
Diện tích:80.08 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:210 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:5.35 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:74 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:175 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:25 Tỷ
Diện tích:175 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:90 Triệu/m²
Diện tích:145 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:105 Triệu/m²
Diện tích:150 m²