clear

Bán nhà biệt thự, liền kề Tại Đường Tố Hữu

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:4 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:16 Tỷ
Diện tích:123.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:90 Triệu/m²
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:100 Triệu/m²
Diện tích:91 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:19 Tỷ
Diện tích:200 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:105 Triệu/m²
Diện tích:160 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:170 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:78 Triệu/m²
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:155 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:190 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:105 Triệu/m²
Diện tích:85.5 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:113 Triệu/m²
Diện tích:144 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:164 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.3 Tỷ
Diện tích:65 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:6.8 Tỷ
Diện tích:180 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:330 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:65 m²