clear

Bán nhà biệt thự, liền kề Tại Đường Lê Quang Đạo

Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:37 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:85 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:37 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:85 Triệu/m²
Diện tích:111 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:85 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:85 Triệu/m²
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:85 Triệu/m²
Diện tích:118 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:92 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:88 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:88 Triệu/m²
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mức giá:88 Triệu/m²
Diện tích:111 m²