clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Mai Chí Thọ

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:89.5 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:85 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:106 Tỷ
Diện tích:127 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.35 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.7 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.59 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:63 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.4 Tỷ
Diện tích:97 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.66 Tỷ
Diện tích:127 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.34 Tỷ
Diện tích:50 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.45 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.2 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.54 Tỷ
Diện tích:43 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.43 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.95 Tỷ
Diện tích:72 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:45 Triệu/m²
Diện tích:76 m²