clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Mai Chí Thọ

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.85 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:88.2 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:88.2 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:56 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.55 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:7.2 Tỷ
Diện tích:120 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10.35 Tỷ
Diện tích:94 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.5 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.45 Tỷ
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.75 Tỷ
Diện tích:31.29 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Tỷ
Diện tích:76 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:177 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6.5 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.99 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.55 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.99 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.47 Tỷ
Diện tích:97 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:73 m²