clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Mai Chí Thọ

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:6 Tỷ
Diện tích:140 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:32 Triệu/m²
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.65 Tỷ
Diện tích:96 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.4 Tỷ
Diện tích:89.5 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.45 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.8 Tỷ
Diện tích:60 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:110 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:52 Tỷ
Diện tích:135 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.9 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.15 Tỷ
Diện tích:61 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.2 Tỷ
Diện tích:64 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.59 Tỷ
Diện tích:44 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:35 Triệu/m²
Diện tích:57.5 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:88.2 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.15 Tỷ
Diện tích:83.3 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.2 Tỷ
Diện tích:88.2 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.8 Tỷ
Diện tích:88.2 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.55 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.45 Tỷ
Diện tích:56 m²