clear

Bán căn hộ chung cư Tại Đường Mai Chí Thọ

Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.7 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.6 Tỷ
Diện tích:90 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.45 Tỷ
Diện tích:95 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.45 Tỷ
Diện tích:Không xác định
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.4 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.3 Tỷ
Diện tích:97 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.5 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.2 Tỷ
Diện tích:82 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:5.5 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:4.75 Tỷ
Diện tích:88 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:2.75 Tỷ
Diện tích:73 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:93 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:1.3 Tỷ
Diện tích:71 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:40 Triệu/m²
Diện tích:51 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:3.6 Tỷ
Diện tích:55 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:143 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:96.5 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá:10 Tỷ
Diện tích:143 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:139 m²
Quận/Huyện: Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích:96.2 m²